Veiligheid

Calamiteiten.

Allereerst wil ik duidelijk maken dat elke calamiteit op zich staat en alles wat hieronder beschreven is, een leidraad is om calamiteiten te lijf te gaan. Ik benadruk dan ook meermaals: Gebruik je gezond boerenverstand en bij twijfel bel je 112.

De beschreven punten betreft calamiteiten die tijdens het fietsen kunnen voorkomen.

Val op hoofd:

1. persoon buiten bewustzijn geweest?
2. vraagt persoon steeds wat er gebeurd is?
3. is persoon misselijk of moet hij/zij braken?
4. is persoon ouder dan 50 en/of gebruikt hij/zij bloedverdunners? (met symptomen als hierboven beschreven)
In al deze gevallen dient het slachtoffer te worden gezien door een arts. De vraag is of dit met een ambulance moet of dat we persoon zelf naar een dokter/Spoedeisende hulp kunnen vervoeren.
Omdat elk geval een ander geval is, is dit moeilijk op voorhand te zeggen. Mijn advies hierbij: neem geen risico. Voldoet het slachtoffer aan een van bovengenoemde criteria, dan niet meer verder fietsen en bezoek arts. Indien het slachtoffer niet kan staan/lopen met bovengenoemde criteria, dan professionele hulp ter plaatse laten komen, 112 bellen dus.


Val met schaaf/verwondingen:

1. Schaafwond schoonspoelen en openlaten.
2. Vleeswond, afdekken met een steriel gaas en afrollen met zwachtel onder lichte rek. Als deze gehecht moet worden, slachtoffer naar spoedpost/ huisarts brengen. (liefst binnen 4 uur)
3. Slagaderlijke bloeding (de spuiter) 112 bellen en zelf wond afdrukken (evt. boven de wond slagader afdrukken) drukverband aanleggen met steriel gaas, watten en zwachtel.


Val met breuken:

1. indien mogelijk met eigen vervoer. Indien te veel pijn of persoon niet te mobiliseren, dan 112 bellen. Bij hevige nek/rugpijn, ook 112 bellen en slachtoffer in positie laten liggen.

2. open botbreuken, 112 bellen, wond afdekken met steriel gaas en evt. ondersteunen met een jas/ deken.


Wanneer starten reanimatie:

1. Bij verdenking reanimatie: Leg patiënt voorzichtig op zijn rug, schud patiënt aan en roep of het gaat…
2. Indien geen reactie, 112 bellen, laat z.s.m. een AED ter plaatse komen. Controleer ademhaling voor 10 seconden. Indien geen hoorbare/voelbare ademhaling (min. 2 ah in 10 sec.) start reanimatie met 30 borstcompressies afwisselend met 2 beademingen. Continueer dit.
3. AED z.s.m. aansluiten en volg de gesproken instructies op die de AED geeft. De meldkamer
(112) zal ook aan de lijn blijven en helpen met de te nemen stappen tot de ambulance ter plaatse is.
In alle hier beschreven gevallen is het heel erg belangrijk om te bepalen wat er is gebeurd. Wat is het ongevalsmechanisme? Als er sprake is van een zwaar ongeval (bv: auto vs fietser of frontale aanrijding fietser vs fietser) dan mag je aannemen dat het slachtoffer “recht heeft” op letsel.


Afspraken.

 • Groepsgrootte Elite plus, Prestige en Super Prestige maximaal 16 personen, Elegance en Elite naar inzicht wegkapiteins.
 • Snelheden volgens schema fietsgroepen.
 • Geen vaste plekken voor de wegkapiteins. Bij Elegance en Elite draait een wegkapitein mee bij de koprijders, bij de overige groepen, 2 wegkapiteins verdeeld over de groep.
 • Niet meer overspringen naar passerende groepen (i.v.m. groepsgrootte). Keuze voor de groep blijft voor die rit vast.
 • De wegkapiteins zorgen bij vertrek voor de startopstelling van de groepen.
 • Startvolgorde : Elite plus, Elite, Prestige en ten slotte Super Prestige.
 • Introductie bij nieuwe leden geschied in eerste instantie door het bestuur, richtlijnen over in de groep fietsen geschied onderweg door de wegkapitein
 • De wegkapitein beslist.


Verkeersregels.

 • Altijd op de fietspad, tenzij de wegkapitein anders beslist.
 • Op smalle paden snelheid aanpassen en achter elkaar rijden, net name binnen de bebouwde kom
 • Houden aan de verkeersregels
 • Advies, Bel op fiets.

Aandachtspunten.

 • Tijdig waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
 • Geef elkaar de ruimte bij inhalen. (ritsen)
 • Aansluiten bij wisselen.
 • Eten achter in de groep.
 • Bij fout rijden; waarschuwen-uitrijden (niet remmen)-omkeren.

BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.

download